Загальні питання

Гортати

Гортати нижче

Загальні
умови електропостачання

На роздрібному ринку електричної енергії споживання та використання електричної енергії для потреб електроустановки споживача здійснюється за умови забезпечення розподілу/передачі та продажу (постачання) електричної енергії на підставі договорів про розподіл/передачу, постачання електричної енергії, надання послуг комерційного обліку, які укладаються відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії, Кодексу системи передачі, Кодексу систем розподілу та Кодексу комерційного обліку.

Постачання електричної енергії здійснюється електропостачальником, що отримав відповідну ліцензію, на підставі договору про постачання електричної енергії споживачу. Даний договір розробляється електропостачальником на основі Примірного договору про постачання електричної енергії споживачу та укладається в установленому Правилами роздрібного ринку електричної енергії порядку.

 

Постачання електричної енергії споживачу здійснюється, якщо:

 • об’єкт споживача підключений до мереж оператора системи у встановленому законодавством порядку;
 • електропостачальник за договором з оператором системи отримав доступ до мереж та можливість продажу електричної енергії на території діяльності оператора системи;
 • споживач є стороною діючих договорів:
  • про надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії;
  • про постачання електричної енергії споживачу або про постачання електричної енергії постачальником універсальних послуг, або про постачання електричної енергії постачальником «останньої надії»;
  • про надання послуг комерційного обліку електричної енергії, крім випадків, коли роль постачальника послуг комерційного обліку виконує оператор системи, до мереж якого приєднаний цей споживач.
 • за усіма точками комерційного обліку на об’єкті (об’єктах) споживача, за якими здійснюється (планується) постачання електричної енергії, укладено договір з постачальником послуг комерційного обліку про надання послуг комерційного обліку електричної енергії;
 • відсутній факт припинення/призупинення постачання електричної енергії або надання послуг з розподілу (передачі) електричної енергії у випадках, передбачених законодавством у сфері енергетики;
 • відсутня прострочена заборгованість за договорами про постачання електричної енергії або про надання послуг системи розподілу/передачі.

Права та обов’язки споживача

Права та обов’язки споживача визначені ст. 58 Закону України «Про ринок електричної енергії».

 

Споживач має право:

 • купувати електричну енергію для власного споживання за двосторонніми договорами та на організованих сегментах ринку, за умови укладення ним договору про врегулювання небалансів та договору про надання послуг з передачі електричної енергії з оператором системи передачі, а у разі приєднання до системи розподілу — договору про надання послуг з розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу; або купувати електричну енергію на роздрібному ринку у електропостачальників або у виробників, що здійснюють виробництво електричної енергії на об’єктах розподіленої генерації, за правилами роздрібного ринку;
 • змінювати електропостачальника на умовах, визначених цим Законом та правилами роздрібного ринку;
 • отримувати електричну енергію належної якості згідно з умовами договору та стандартами якості електричної енергії;
 • на компенсацію, що застосовується у разі недотримання показників якості послуг електропостачання;
 • на відшкодування збитків, завданих внаслідок невиконання його контрагентами умов договорів, укладених на ринку електричної енергії;
 • на недискримінаційний доступ до системи передачі, систем розподілу на підставі договорів з оператором системи передачі, оператором системи розподілу відповідно до вимог кодексу системи передачі, кодексу систем розподілу;
 • на доступ до інформації щодо діяльності на ринку електричної енергії у порядку та обсягах, визначених правилами ринку та іншими нормативно-правовими актами, що регулюють функціонування ринку електричної енергії;
 • подавати відповідному електропостачальнику, оператору системи розподілу звернення, скарги та претензії, зокрема щодо якості електропостачання, щодо надання послуг з постачання електричної енергії та отримувати в установленому законодавством порядку вмотивовані відповіді або повідомлення про заходи щодо усунення електропостачальником причин скарги;
 • подавати Регулятору скарги відповідно до порядку розгляду скарг та вирішення спорів;
 • отримувати від відповідного електропостачальника інформацію, передбачену законодавством та умовами договору постачання електричної енергії споживачу;
 • отримувати від відповідного електропостачальника повідомлення про його наміри внести зміни до будь-яких умов договору постачання електричної енергії споживачу не пізніше ніж за 20 днів до внесення та у разі незгоди із запропонованими змінами розірвати договір з електропостачальником у визначеному договором порядку;
 • інші права відповідно до законодавства та укладених договорів.
 • Споживач також має право встановлювати такі генеруючі установки, призначені для виробництва електричної енергії:
  • побутові споживачі у своїх приватних домогосподарствах — генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру;
  • інші споживачі, у тому числі енергетичні кооперативи, — генеруючі установки, встановлена потужність яких не перевищує 150 кВт, призначені для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або енергії вітру, з біомаси, біогазу, з гідроенергії, геотермальної енергії.

 

Побутові споживачі та малі непобутові споживачі мають право на отримання універсальних послуг відповідно до Закону України «Про ринок електричної енергії».

 

Споживач зобов’язаний:

 • сплачувати за електричну енергію та надані йому послуги відповідно до укладених договорів;
 • надавати постачальникам послуг комерційного обліку, з якими він уклав договір, доступ до своїх електроустановок для здійснення монтажу, технічного обслуговування та зняття показників з приладів обліку споживання електричної енергії;
 • дотримуватися правил технічної експлуатації, правил безпеки під час експлуатації власних електроустановок, нормативно-правових актів, що регулюють функціонування ринку електричної енергії, та умов укладених договорів;
 • врегулювати у порядку, визначеному Кодексом систем розподілу, відносини щодо технічного забезпечення розподілу електричної енергії з оператором системи розподілу.

Загальний порядок
зняття показів засобів вимірювання

Відповідно до діючого законодавства України в сфері енергетики, покази засобів вимірювання можуть знімати:

Постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії
Оператор системи розподілу, який здійснює на цій території свою ліцензовану діяльність
Електропостачальник, з яким у Споживача укладено договір на постачання електричної енергії
Споживач самостійно за домовленістю між Постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії і ним

Обсяги спожитої електричної енергії визначаються за розрахунковий період, який становить один місяць. Покази лічильників мають фіксуватись з указанням фактичної дати та, за необхідності, часу зчитування. У відповідності до Правил роздрібного ринку електричної енергії Постачальник послуг комерційного обліку забезпечує зняття показів засобів вимірювальної техніки відповідно до Кодексу комерційного обліку.

Постачальник послуг комерційного обліку електричної енергії – це суб’єкт господарювання, який надає послуги комерційного обліку на ринку електричної енергії відповідно до вимог Закону України «Про ринок електричної енергії» та Кодексу комерційного обліку електричної енергії.

Якщо споживач на роздрібному ринку електричної енергії, що приєднаний до/через систему розподілу, не обрав собі зареєстрованого Постачальник послуг комерційного обліку, то надання послуг комерційного обліку для цього споживача має здійснювати оператор системи розподілу, який здійснює на цій території свою ліцензовану діяльність. При цьому такі послуги споживачу можуть надаватись ним у рамках укладеного договору про надання послуг з розподілу електричної енергії.

Також, у відповідності до Правил роздрібного ринку електричної енергії, Електропостачальник має право на безперешкодний доступ (за пред’явленням службового посвідчення) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживачів, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку та разом із Споживачем проводити звіряння фактично використаних обсягів електричної енергії з підписанням відповідного акта.

В свою чергу Споживач електричної енергії зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ представникам постачальника послуг комерційного обліку, електропостачальника та/або оператора системи (після пред’явлення ними службових посвідчень) до розрахункових засобів комерційного обліку електричної енергії, що встановлені на об’єктах споживача, для візуального або автоматизованого зняття показів розрахункових засобів комерційного обліку.

Розділом 6 глави VІІІ Кодексу комерційного обліку електричної енергії встановлено, що за домовленістю між Постачальником послуг комерційного обліку електричної енергії і споживачем, споживач може знімати покази лічильника самостійно, надаючи Постачальнику послуг комерційного обліку електричної енергії цю інформацію відповідно до умов договору зі всіх лічильників, встановлених на об’єктах споживача.

Споживач, що не є побутовим, зобов’язаний протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця надати Постачальнику послуг комерційного обліку (Оператору системи) звіт про покази засобів обліку за розрахунковий місяць. При обладнанні комерційних засобів обліку засобами дистанційної передачі даних, інформація про покази засобів обліку за розрахунковий місяць формується через канали дистанційного зв’язку.

У разі ненадання Споживачем звіту про дані комерційних засобів обліку протягом трьох календарних днів після закінчення розрахункового місяця та за відсутності переданої (зчитаної) з них інформації засобами дистанційної передачі даних, а також за відсутності контрольного огляду засобу комерційного обліку протягом розрахункового місяця обсяг спожитої (розподіленої) електричної енергії за розрахунковий місяць визначається розрахунковим шляхом за значенням середньодобового споживання попереднього розрахункового місяця.

У разі виникнення у споживача сумніву у правильності показів розрахункових засобів вимірювальної техніки або визначення суми у пред’явленому до оплати документі щодо оплати за постачання або розподіл (передачу) електричної енергії споживач подає про це заяву учаснику роздрібного ринку, який надав розрахунковий документ.

Загальний порядок
оплати спожитої електричної енергії

Розрахунки за електричну енергію та послуги, що надаються на роздрібному ринку, між учасниками цього ринку здійснюються у грошовій формі відповідно до укладених договорів.

Датою здійснення оплати за виставленим платіжним документом є дата, на яку оплачена сума коштів зараховується на поточний рахунок із спеціальним режимом використання електропостачальника або поточний рахунок оператора системи розподілу, відкритий в уповноваженому банку.

Оплата електричної енергії здійснюється споживачем виходячи з умов відповідного договору про постачання електричної енергії і може, зокрема, бути у формі:

планових платежів з наступним перерахунком (остаточним розрахунком), що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку
попередньої оплати з остаточним розрахунком, що проводиться за фактично відпущену електричну енергію згідно з даними комерційного обліку
оплати за фактично відпущену електричну енергію відповідно до даних комерційного обліку

Форма та порядок оплати, терміни (строки) здійснення попередньої оплати, планових платежів та остаточного розрахунку зазначаються у договорі між електропостачальником та споживачем про постачання електричної енергії споживачу (комерційній пропозиції до договору).

Розрахунки між споживачем та електропостачальником (іншими учасниками роздрібного ринку, якщо вони беруть участь у розрахунках) здійснюються згідно з даними, отриманими від адміністратора комерційного обліку в порядку, передбаченому Кодексом комерційного обліку, про обсяги поставленої, розподіленої (переданої) та купленої електричної енергії.

Зазвичай рахунок за спожиту електричну енергію оплачується Споживачем на рахунок із спеціальним режимом використання:

 • протягом 5 робочих днів від дня отримання рахунка непобутовим споживачем;
 • протягом 10 робочих днів від дня отримання рахунка побутовим споживачем;
 • в інший термін, передбачений договором, але не пізніше 20 календарного дня після закінчення розрахункового періоду.

За несвоєчасну оплату передбачених договором (комерційною пропозицією) платежів понад обумовлений термін, споживач сплачує неустойку (пеню) та інші платежі згідно з законодавством та договором.

Якщо споживач не оплатив остаточний рахунок за спожиту електричну енергію, ні електропостачальник, ні оператор системи не обмежуються у своїх правах щодо припинення електропостачання або розподілу (передачі) електричної енергії такому споживачу відповідно до Правил роздрібного ринку електричної енергії.

З прикладом-роз’ясненням виставленого рахунку від ТОВ «Енергоінвестпроект» за електричну енергію Ви можете ознайомитися тут.