Припинення та відновлення
електроживлення

Гортати

Гортати нижче

Припинення електроживлення

Згідно з Правилами роздрібного ринку електричної енергії, електрична енергія споживачу, який не допускає порушень своїх договірних зобов’язань перед оператором системи передачі та/або оператором системи розподілу та електропостачальником, постачається безперервно, крім випадків, передбачених умовами договорів, укладених споживачами з електропостачальником та оператором системи, та нормативно-правовими актами, у тому числі цими Правилами, Кодексом систем розподілу і Кодексом систем передачі.

За заявою користувача:

 • припинення (тимчасове або остаточне) експлуатації електроустановки;
 • продаж/передача прав власності/користування на об’єкт Користувача;
 • інші тимчасові причини припинення електропоста­чання (виконання будівельних, аварійно-відновлювальних робіт тощо).

За зверненням електропостачаль­ника:

 • у разі заборгованості з оплати за спожиту електричну енергію відповідно до умов договору з електропостачальником;
 • у разі недопущення уповноважених представників електропостачальника до роз­рахункових засобів комерцій­ного обліку електричної енергії, що розташовані на території споживача.

За ініціативою оператора системи розподілу:

 • закінчення строку дії/розірвання договору про надання послуг з розподілу електричної енергії;
 • несплата та/або неповна оплата послуг згідно з умовами договору про надання послуг з розподілу електричної енергії;
 • виявлення несанкціонованого відбору електричної енергії Користувачем або втручання в роботу засобів обліку електричної енергії або елементів системи розподілу;
 • наявність заборгованості за несанкціонований відбір електричної енергії;
 • несанкціоноване відновлення електроживлення Користувача (споживача електричної енергії);
 • невиконання вимог припису уповноваженого представника органу виконавчої влади, на який покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України, щодо усунення незадовільного технічного стану електроустановок Користувачів, який загрожує аварією, пожежею та/або створює загрозу життю обслуговуючого персоналу, населенню та навколишньому середовищу;
 • недопущення до електроустановок Користувача, пристроїв релейного захисту, автоматики та зв’язку, які забезпечують регулювання навантаження в енергосистемі, та/або розрахункових засобів обліку електричної енергії уповноважених посадових осіб органів виконавчої влади та/або ОСР, на яких покладено відповідні обов’язки згідно із законодавством України та/або договором;
 • порушення Користувачем Правил охорони електричних мереж, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 березня 1997 року № 209 (далі — Правила охорони електричних мереж), під час виконання робіт або провадження іншої діяльності поблизу електричних мереж унаслідок незабезпечення збереження електричних мереж, створення неналежних умов експлуатації зазначених електричних мереж, створення умов, наслідком яких можуть стати нещасні випадки від впливу електричного струму. Відключенню підлягають електроустановки та струмоприймачі Користувача, для електрозабезпечення яких використовуються електричні мережі, щодо яких Користувачем порушуються Правила охорони електричних мереж;
 • проведення планових ремонтів електроустановок та електричних мереж системи розподілу;
 • проведення системних випробувань;
 • у разі несплати споживачем заборгованості за договором про постачання електричної енергії або договором про користування електричною енергією, правонаступником за якими є ОСР.

За ініціативою адміністратора комерцій­ного обліку:

 • невиконання обґрунтованих вимог щодо приведення засобів розрахункового обліку до вимог щодо технічного стану, передбачених Кодексом комерційного обліку.

За форс-мажорних обставин:

 • за обставинами непереборної сили, у тому числі:
 • застосування графіків та протиаварійних систем зниження електроспоживання з метою запобігання порушенню режиму роботи ОЕС України;
 • аварійні перерви електропостачання.

Припинення та відновлення електроживлення електроустановок споживача здійснюється у порядку, визначеному:

 • Кодексом системи передачі;
 • Кодексом системи розподілу;
 • Правилами роздрібного ринку електричної енергії.

 

Звертаємо Вашу увагу на наступне.

Для споживача, який у встановленому законодавством порядку визнаний банкрутом, припинення повністю або частково постачання електричної енергії у зв’язку з відповідною заборгованістю здійснюється без попередження у разі наявності від’ємного сальдо на особовому рахунку згідно з показаннями засобу комерційного обліку, крім випадків, коли такий споживач, щодо якого в установленому порядку вживаються заходи для запобігання банкрутству, здійснює своєчасний розрахунок поточної плати за спожиту електричну енергію, а погашення його заборгованості включено до заходів щодо забезпечення вимог кредиторів.

Відключення захищених споживачів здійснюється з дотриманням вимог порядку забезпечення постачання електричної енергії захищеним споживачам, затвердженого Кабінетом Міністрів України.

У періоди, визначені порядком захисту вразливих споживачів, встановленим Кабінетом Міністрів України, забороняється відключення електроустановок вразливих споживачів через заборгованість.

Початок періоду захисту вразливих споживачів від відключення не є підставою для відновлення постачання електричної енергії вразливому споживачу, електроустановка якого була відключена в інші періоди із дотриманням процедури, передбаченої цими Правилами.

Перед вихідними та святковими днями забороняється відключення побутових споживач

У разі усунення Користувачем у встановлений строк порушень, що завчасно (до дати припинення/обмеження розподілу електричної енергії, зазначеної у попередженні) належним чином підтверджується, електроустановки Користувача не відключаються.

Відновлення електроживлення

Підключення електроустановок Користувача, які були відключені на виконання вимоги або припису, здійснюється протягом 3 робочих днів у містах та 5 робочих днів у сільській місцевості після усунення Користувачем порушень, що підтверджується відповідним документом організації, що висунула вимогу або видала припис.

Про усунення причин відключення ініціатор такого відключення має повідомити оператора системи в день отримання такої інформації.

Відновлення електроживлення електроустановки, яка була відключена за заявою її власника, здійснюється за заявою власника цієї електроустановки протягом 5 робочих днів після оплати власником цієї електроустановки оператору системи послуги з підключення.

Витрати оператора системи на здійснення робіт з припинення та відновлення електроживлення електроустановки споживача (повторне підключення електроустановки) покриваються за рахунок коштів ініціатора здійснення цих робіт, які відшкодовуються йому споживачем, якщо припинення постачання (розподілу або передачі) електричної енергії споживачу здійснювалося у встановленому Правилами порядку.