Якість електричної
енергії

Гортати нижче

Якість електричної енергії

Якість електричної енергії – це сукупність властивостей електричної енергії відповідно до встановлених стандартів, які визначають ступінь її придатності для використання за призначенням.

Відповідно до положень п. 11.4.6 гл. 11.4 розд. XI Кодексу систем розподілу, затвердженого постановою НКРЕКП від 14.03.2018 р. № 310, параметри якості електро­енергії в точках приєднання споживачів в нормальних умовах експлуатації мають відповідати параметрам, визначеним у ДСТУ EN 50160:2014 «Характеристики напруги електро­постачання в електричних мережах загальної призначеності».

затвердженого постановою НКРЕКП від 12.06.2018 № 375 (нова редакція – постанова НКРЕКП від 12.08.2020 № 1550), визначено 21 гарантований стандарт для оператора системи розподілу (далі – ОСР), 17 гарантованих стандартів для оператора системи передачі (далі – ОСП) та 6 гарантованих стандартів для електропостачальника та компенсації за їх недотримання.

У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електропостачання, зазначених вище, електро­постачальник сплачує споживачу компенсацію у розмірах, наведених у додатку 2 до Порядку забезпечення стандартів якості електро­постачання.

У разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг з електро­постачання електро­розподільним підприємством (перелік стандартів наведено у вищезазначеному Порядку), дане підприємство так само сплачує споживачу (замовнику - у разі недотримання гарантованих стандартів якості під час приєднання до електричних мереж) компенсацію у розмірах, наведених у додатку 1 до Порядку забезпечення стандартів якості електро­постачання.

Електропостачальник надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом урахування суми відповідної компенсації у рахунку за спожиту електричну енергію у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг.

ОСР надає споживачу компенсацію за недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг шляхом:

  • урахування суми відповідної компенсації у рахунку за надання послуг з розподілу електричної енергії, якщо за умовами договору про надання послуг з розподілу зі споживачем оплату послуг з розподілу здійснює споживач - у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг (у разі недотримання гарантованих стандартів якості надання послуг ОСР, визначених пп. 5 та 6 п. 2.3 гл. 2 вищезазначеного Порядку - з дня укладення договору споживача про надання послуг з розподілу електричної енергії);
  • урахування суми відповідної компенсації у розрахунках з електро­постачальником у випадках та порядку, визначених п. 5.5 гл. 5 вищезазначеного Порядку - у строк не більше 45 днів з дня недотримання гарантованого стандарту якості надання послуг.

Більш детально із Порядком забезпечення стандартів якості електропостачання та надання компенсацій за їх недотримання Ви можете ознайомитися на сайті Верховної Ради України або Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.